Δίπατο τραπέζι με μεταλλικό σκελετό, με επιφάνειες μελλαμίνης.

Διάσταση άνω επιφάνειας 42X42 cm